CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Hi ha accés gratuït a la informació continguda a tastamontserrat.cat. Les condicions d’accés al portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

Contingut i compromís de l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut de la plana web tastamontserrat.cat o altra informació que obtingui a través d’ella, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, de qualsevol informació que sigui del portal (entengui’s per informació qualsevol missatge, arxiu, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic, etc.).
L’usuari adquireix també el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin deteriorar o alterar el propi portal. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts, de conformitat amb el disposat en la llei, de no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de l’empresa del propi portal.

Pagament

1. Targeta de crèdit

Els pagaments es podran fer via targeta de crèdit /dèbit o PayPal

Totes les reclamacions es podràn fer a través del nostre correu-e hola@tastamontserrat.cat. No s’admetran devolucions de cap article llevat que es pugui demostrar que el destinatari els ha rebut en mal estat. Tampoc es farà en cap cas la devolució en import de cap comanda i es valorarà en cada cas la substitució de l’article defectuós suposant que s’hagi demostrat que ho era.

Qualsevol devolució que es faci no serà abonada econòmicament i serà l’emissor qui haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament.